Niemiecka prasa gospodarcza pozytywnie o efektach działania LPPT