Umowa na budowę kolejnej drogi w LPPT podpisana!

Umowa na budowę kolejnej drogi w LPPT podpisana!

lut 26, 2018

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o.o. Koszt realizacji – 10.773.000 zł. Termin realizacji – sierpień 2018 r.

 

Zakres robót:

- budowa drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 7,0 i długości 1061 m;

- budowa nowej drogi o nawierzchni tłuczniowej z placem manewrowym;

- przebudowa/budowa sieci branży instalacyjnej;

- budowa kanalizacji deszczowej;

- budowa kanalizacji sanitarnej;

- budowa sieci wodociągowe;

- budowa oświetlenia drogowego;

- przebudowa/budowa sieci branży elektro-energetycznej;

- budowa sieci branży telekomunikacyjnej;

- budowa skrzyżowania;

- budowa placu nawrotowego;

- budowa dwóch przepustów o średnicach Ø1000 mm z murkami oporowymi;

- budowa chodnika dla pieszych z kostki betonowej o szerokości 1,5 oraz 2,0 m;

- budowa zjazdów publicznych do każdej z wymagających tego działek przemysłowych oraz drogowych

- budowa zatoki autobusowej nawrotowej z peronem.

 

droga2

droga1

 

Źródło: UM Zielona Góra