Dane podstawowe

Nazwa: Lubuski Park Przemysłowo -Technologiczny Sp. z o.o. w likwidacji

Adres: ul. Nowy Kisielin – Aleksandra Syrkiewicza 6, 66 – 002 Zielona Góra

Regon: 080465403

Numer KRS: 0000364723

NIP: 9291830193

Kapitał zakładowy: 300 000,00 zł = 3 000 udziałów po 100 zł

Lista udziałowców:

  • Województwo Lubuskie – 30% (900 udziałów)
  • Gmina Zielona Góra o statusie miejskim – 39% (1 170 udziałów)
  • Uniwersytet Zielonogórski – 30% (900 udziałów)
  • Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. – 1% (30 udziałów)

Skład Rady Nadzorczej:

  • Katarzyna Łasińska, Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Wiesława Pawluk, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Stanisław Domasz-Domaszewicz, Członek Rady Nadzorczej.

Skład Zarządu Spółki: Arkadiusz Kowalewski – Prezes Zarządu

Lubuski Park przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. przynależy do:

  • Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej – organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa.

Ponadto Prezes Zarządu – Arkadiusz Kowalewski w dniu 11 października 2010r. przez Zarząd Województwa powołany został do Lubuskiej Rady Innowacji, będącej organem opiniodawczo – doradczym w ramach Lubuskiego Systemu Innowacji.