Lokalizacja

Lubuski Park Przemysłowo – Technologiczny zlokalizowany jest:

  • W Nowym Kisielinie na obszarze Gminy Zielona Góra,
  • 6 km od campusu A (nauki ścisłe i techniczne) Uniwersytetu Zielonogórskiego,
  • W środku Lubuskiego Trójmiasta, z dogodnym dojazdem,
  • 4 km od drogi ekspresowej S3, po ok. 50 km do autostrad A2 i A18/A4,
  • Przy drodze wojewódzkiej biegnącej w kier. planowanego mostu na Odrze w Milsku.

Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny składa się z dwóch kompleksów:

  1. Parku Naukowo-Technologicznego UZ (41,01 ha),
  2. Parku Przemysłowego – objętego w całości statusem specjalnej strefy ekonomicznej (126,8 ha),

Powierzchni całkowita Parku – 167,81 ha