W Kisielinie powstaje kolejny zakład – Łącznik Zielonogórski 10.03.2017