Centra naukowe PNT

Park obejmuje:

Centrum Zrównoważonego Budownictwa:

 • Transfer wiedzy, w zakresie rozwiązań budownictwa zrównoważonego oraz systemów zwiększających efektywność energetyczną.
 • Udoskonalanie technologicznych rozwiązań alternatywnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej.
 • Podnoszenie świadomości społecznej, uwidacznianie korzyści płynących z upowszechniania rozwiązań budownictwa zrównoważonego, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wdrażania technologii/rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną.
 • Demonstracja działania nowoczesnych instalacji w oparciu o alternatywne źródła energii oraz inne technologie poprawiające efektywność energetyczną.

Centrum Innowacji Technologii dla Zdrowia Człowieka:

 • Stworzenie unikalnych możliwości wytwarzania nowoczesnych produktów i technologii z obszaru bioinżynierii.
 • Koncentracja i integracja zasobów intelektualnych oraz badawczych (nowoczesna aparatura, działania interdyscyplinarne).
 • Włączenie się do europejskiej sieci badań naukowych (zdrowie, nowe technologie dla zdrowia).

Centrum Technologii Informatycznych:

 • Realizacja wspólnych projektów z udziałem przedstawicieli przemysłu, uczelni wyższych oraz samorządu.
 • Przybliżenie wyników badan naukowych (w tym ich twórców) do praktyki społecznej i gospodarczej całego regionu.
 • Tworzenie nowych technologii lub ulepszanie istniejących na podstawie prowadzonych prac technologicznych lub prób na instalacjach w oparciu o aparaturę i specjalistyczne wyposażenie PNT UZ.
 • Wspieranie procesu transferu technologii i promocja innowacyjności.

Centrum Logistyczne PNT i Platforma Na Rzecz Nauki i Gospodarki:

 • Wykorzystanie przemysłowego potencjału regionu oraz stymulowanie rozwoju przemysłu szczególnie w obszarach zaawansowanych technologii.
 • Pozyskiwanie oraz inspirowanie powstawania i rozwoju firm z obszaru zaawansowanych technologii.
 • Realizacja wspólnych projektów z udziałem przedstawicieli przemysłu, uczelni wyższych oraz samorządu.
 • Przybliżenie wyników badan naukowych (w tym ich twórców) do praktyki społecznej i gospodarczej całego regionu.
 • Wspieranie procesu transferu technologii i promocja szeroko rozumianej innowacyjności.
 • Koordynacja prac pozostałych Centrów Parku Naukowo-Technologicznego.