Region

Województwo lubuskie znajduje się w zachodniej Polsce. Powstało 1 stycznie 1999 roku z połączenia województw zielonogórskiego i gorzowskiego na mocy reformy administracyjnej, którą przyjęła Rada Ministrów w 1998 roku. Funkcje stolicy województwa są podzielone pomiędzy 2 miasta: Gorzów Wielkopolski oraz Zieloną Górę. Gorzów służy jako siedziba wojewody, natomiast w Zielonej Górze znajduje się sejmik wojewódzki kierowany przez Marszałka.

Region jest głównie płaski, z licznymi jeziorami i lasami. Na południu wokół Zielonej Góry uprawiane są winogrona.

Zielona Góra to miasto w województwie lubuskim, w zachodniej jego części, które zamieszkuje 117.557 mieszkańców w granicach miasta i 294.000 mieszkańców w obszarze metropolitalnym, w trzech sąsiednich powiatach.

W mieście istnieje Uniwersytet Zielonogórski oraz Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych.

Prócz tego młodzież może się kształcić w szkołach średnich i oraz zawodowych.

  • I Liceum Ogólnokształcące
  • III Liceum Ogólnokształcące
  • IV Liceum Ogólnokształcące
  • V Liceum Ogólnokształcące
  • VII Liceum Ogólnokształcące
  • Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych
  • Zespół Szkół Ekonomicznych

Uniwersytety i Szkoły Wyższe:

  • Uniwersytet Zielonogórskie
  • Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych

Uniwersytet Zielonogórski został założony 1 września 2001 roku wskutek połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Politechniki Zielonogórskiej.

Uniwersytet kształci ponad 18 000 studentów na 10 wydziałach, w 40 kierunkach, w trybie dziennym oraz zaocznym na różnych poziomach kształcenia (licencjacki, magisterski, podyplomowy, doktorancki). Wszystkie wydziały korzystają z European Credit Transfer System, który umożliwia częściowe studia za granicą. Dzięki współpracy Uniwersytetu z zagranicznymi instytucjami oraz Unią Europejską studenci mają możliwość uczestniczenia w takich programach ja ERASMUS , a naukowcy mogą wziąć udział w wymianie personelu oraz w międzynarodowych programach badawczych. Wszystkie wydziały mają uprawnienia do nadawania tytułów licencjackich oraz magisterskich.

Uniwersytet Zielonogórski może pomieścić 1660 studentów w 6 domach studenckich, które częściowo są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uniwersytet umożliwia różne możliwości rozwoju edukacji, kultury i sportu. Studenci uczestniczą w seminariach, dyskusjach, obozach oraz wyjazdach badawczych. Biblioteka uniwersytecka posiada szeroki zbiór księgozbiory wielojęzycznego wraz z szerokim wachlarzem specjalistycznych czasopism naukowych.

Studenci mają stały dostęp do internetu, jak i do bardzo dobrze wyposażonego centrum komputerowego oraz laboratoriów. Mogą również korzystać z kwitnącego życia studenckiego, w skład którego wchodzą kluby muzyczne, grupy kabaretowe, chór akademicki, stowarzyszenia sportowe oraz wiele innych inicjatyw przyczyniających się do rozwoju żaków.

Port lotniczy Zielona Góra znajduje się w Babimoście, na północny wschód od miasta. Jest to jedenaste lotnisko w kraju pod względem wielkości ruchu. Dawniej lotnisko wojskowe, obecnie ważny węzeł cargo w połączeniu z zachodnią Europą umożliwiający przyjmowanie największych maszyn zarówno pasażerskich jak i transportowych.